# اشعار_عاشقانه

شعر زیبا

شدم موضوع نقاشی                                     که شاید یاد من باشی شوم شاگرد نقاشی                                       و....... به روی بوم عمر من                                        زدی نقشی ز بی نقشی گهی بر غم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید